Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrief van vrijdag 25 mei 2018

 

Beste ouders/ verzorgers,

 

1E HEILIGE COMMUNIE

Afgelopen 15 april, heeft Fareesha uit groep 4 haar 1e Heilige Communie gedaan in de “Verrezen Christus”, de kerk naast onze school.

Een aantal leerkrachten is daarbij aanwezig geweest en wij feliciteren haar van harte met deze mooie gebeurtenis.

 

SCHOOLREIS GROEP 3 T/M 6

Op vrijdag 1 juni gaan de groepen 3 t/ 6 op schoolreis naar Drievliet in Den Haag. De kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht. Zij gaan dan eerst naar hun eigen lokaal en krijgen daar de schoolshirts uitgereikt. Om kwart voor 9 lopen we dan in een grote stoet naar de bus en het vertrek staat gepland rond 9.00 uur. Als er op de terugweg geen files zijn, zullen we om 17.00 uur weer in Dordrecht zijn.

 

AFSCHEID GROEP 8

Het duurt nog heel even, maar dan gaan onze leerlingen van groep 8 ons echt verlaten. Er wordt hard geoefend voor de musical. Decors worden in elkaar gezet en geverfd, teksten worden uit het hoofd geleerd en een groot deel van de dag zijn de liedjes van veraf te horen. Voordat de ouders van groep 8 in het publiek mogen zitten, treedt groep 8 eerst op voor de kinderen van de school. Dat gebeurt op donderdag 5 juli. In de avond zijn de ouders en familieleden van groep 8 welkom op onze school om te genieten van een wervelende musical.

Op woensdag 11 juli gaan we in de middag met de kinderen van groep 8 een leuke activiteit doen en eten we daarna op school. 
In de avond is het officiële gedeelte met diploma uitreiking. Hierbij nemen we met het team afscheid van de kinderen en (sommige) ouders.

 

2 AFTREDENDE OUDERRAADLEDEN

Omdat hun kinderen in groep 8 zitten en straks niet meer op de Don Boscoschool zitten, nemen wij ook afscheid van 2 leden van onze ouderraad, nl: Kim Paans en Annemaria Ortega. Wij willen beide ouders bedanken voor alles wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan en voor wat ze voor de school hebben betekend!

 

JAARAFSLUITING VOOR DE OUDERS

Dit jaar gaan we in groep 1 t/m 7 starten met iets nieuws, een jaarafsluiting per groep voor alle ouders. Voor de ouders van de huidige groep 4 is het al bekend, zij hebben de jaarafsluiting vorig jaar in groep 3 al drukbezocht.

In de belangrijke data hieronder kunt u zien wanneer de groep van uw kind aan de beurt is. U wordt op deze datum in de klas verwacht en daarbij kunt u kijken, luisteren en genieten van alles wat de kinderen afgelopen jaar hebben geleerd. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging. Wij hopen op een grote opkomst!

 

FEEST!

Aan het begin van het nieuwe schooljaar (ongeveer half september) willen we in samenwerking met de ouderraad een Internationaal Cultuurfeest op school organiseren voor en door de ouders en kinderen van onze school. Om het tot een succes te maken hebben wij daarbij de hulp nodig van alle ouders. Vóór de zomervakantie ontvangt u een brief met daarin de bedoeling van het feest en wat u er voor kunt doen. Wij hebben er zin in!

 

De Vreedzame School Blok 6: We zijn allemaal anders. In blok 6 gaan de lessen over    overeenkomsten en verschillen tussen mensen.

We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en  in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet  binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving.

Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan.

Door een positieve aanpak ervaren de  kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.

In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas verkennen,  interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas.

Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet meer kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok.

Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen. 

Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat  “anders zijn mag”. 

 

 

BELANGRIJKE DATA:

Vrijdag 1 juni: -Schoolreis groep 3 t/m 6

Maandag 4 juni :  -groepen 1 en 2 zijn vrij

Dinsdag 5 juni: -Koffieochtend, thema :Voorlezen

 De Voorleesexpress

Vrijdag 22 juni: -alle groepen om 13.30 uur uit

26-27-28-29 juni: -Kijkgesprekken groep 1-2

Donderdag 5 juli: -Musical groep 8, ’s avonds voor   de ouders en familieleden van groep 8

-Jaarafsluiting voor de ouders van groep 2 om 8.30 uur, voor groep 3 om 13.30 uur

Vrijdag 6 juli: -Jaarafsluiting voor de ouders van groep 6 om 13.30 uur, voor groep 7 om 13.30 uur

Maandag 9 juli: -Jaarafsluiting voor de ouders van groep 4 om 13.30 uur, voor groep 5 om 13.30 uur

Dinsdag 10 juli: -Jaarafsluiting voor de ouders van groep 1a om 13.30 uur,

voor groep 1b om 13.30 uur

Woensdag 11 juli: -Afscheid groep 8

Vrijdag 13 juli: alle kinderen hebben les van 8.30 – 12.00 uur, daarna zijn de kinderen vrij

Zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus:    -Zomervakantie

 

 

Vriendelijke groet, mede namens het team,

Astrid Mijnders