Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

 

Nieuwsbrief van vrijdag 24 mei 2019

 

Beste ouders/ verzorgers,

 

VEILIGHEID OP HET SCHOOLPLEIN EN IN DE SCHOOLOMGEVING

Een tijd geleden hebben wij met de leerlingen van onze school de afspraak gemaakt dat als er mensen op het plein zijn, er op het schoolplein met de fiets aan de hand gelopen wordt. Wij begrijpen dat deze afspraak een beetje verwaterd is en daarom willen wij hem opnieuw bij de kinderen, de ouders en de medewerkers onder de aandacht brengen. Wij doen dit, omdat er de afgelopen weken meerdere keren “bijna” ongelukken op het schoolplein zijn gebeurd.

Datzelfde geldt voor de Nolensweg, de straat voor onze school. Het is een eenrichtingverkeer-weg, waar veel verkeer is. Wij willen u vragen stapvoets door deze straat te rijden en alléén te parkeren op de straat. (dus niet op de stoep en op de verhoging middenin de straat). Kinderen staan daar vaak te wachten op hun ouders en worden soms door andere ouders bijna aangereden. Houd het a.u.b. veilig voor iedereen.

 

SCHOOLVOETBAL

Afgelopen 10 en 17 april heeft in Dordrecht het schoolvoetbaltoernooi plaatsgevonden. De Don Boscoschool deed met 4 teams mee! 2 teams uit groep 5-6 en 2 teams uit groep 7-8.

1 team van groep 5-6 heeft zelfs de 1e prijs behaald en een beker gewonnen. Gefeliciteerd!

De sfeer was goed en er werd sportief gespeeld. Wij willen de begeleiding bedanken voor hun inzet en tijd, zonder jullie was het allemaal niet zo goed gelukt!

 

ONZE SCHOOL IS GEZOND! 

Zoals u al wel wist waren wij bezig om het vignet Gezonde School “ Voeding”  aan te vragen. Na de meivakantie hebben wij te horen gekregen dat onze school het vignet “ Voeding”  heeft behaald! Met zo’n vignet van de Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Het vignet “ Sport en bewegen”  hadden we al eerder behaald en kunt u zien hangen aan de muur van de gymzaal op ons schoolplein. Daar komt nu dus een 2e vignet bij te hangen. Tijdens de sportdag op 19 juni zullen we dit een feestelijk tintje geven.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

http://www.gezondeschool.nl.

 

SCHONE SCHOOLOMGEVING

Gistermorgen stond er een artikel in de krant over vervuiling in de wijk Crabbehof. Doordat mensen afval op de grond gooien in plaats van in de prullenbak, komt daar allerlei ongedierte op af. Dat willen we natuurlijk niet. Daarom willen wij u vragen om samen met ons de schoolomgeving netjes en opgeruimd te houden, zodat wij ook op dit gebied kunnen zeggen dat we een gezonde, schone school zijn!

 

SPORTDAG 19 JUNI

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor onze sportdag op woensdag 19 juni.

Die dag wordt ook het vignet Gezonde School voeding uitgereikt. Dit zal zijn van 08.40 uur tot

09.10 uur. Aansluitend zullen er spelletjes zijn voor groep 1 en 2 van 09.30 uur tot 11.30 uur en voor de groepen 3 t/m 8 zullen er clinics zijn van 09.30 uur tot 11.50 uur.

Alles zal op school plaatsvinden. We zien de kinderen die dag graag in sportkleding en sportschoenen op school verschijnen.

 

MOOI NIEUWS, UITSLAG VAN DE IEP-TOETS GROEP 8

Vanaf dit jaar nemen wij bij de leerlingen van groep 8 voor het eerst een andere eindtoets af. Voorheen was dat de CITO-eindtoets, maar nu is dit de IEP. Vorige week kwam de uitslag binnen en deze was nog beter dan wij durfden te hopen. Wij allemaal hebben samen met deze groep kinderen hard gewerkt om ze te brengen waar ze nu zijn.

We zijn dan ook samen met de leerlingen erg trots op het behaalde resultaat.

Korte informatie over de IEP:

Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken. Scholen kiezen zelf welke eindtoets ze afnemen, Bureau ICE maakt de IEP Eindtoets. De minister van OCW heeft de IEP Eindtoets toegelaten als eindtoets voor de basisschool. De IEP geeft een advies voor het voortgezet onderwijs, dit is een second opinion naast het leerkrachtadvies dat ieder kind van de leerkracht krijgt. 

Wat meet de IEP? 
De 
IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst én een advies voor het voortgezet onderwijs.

Meer informatie over deze toets kunt u vinden op de website: www.oudersonderwijs.nl

 

Afgelopen dinsdag kwam via de media het bericht dat er een fout is gemaakt bij een aantal eindtoetsen, ook bij de IEP. De fout is echter maar klein en had invloed op de advisering van 4 leerlingen. De score zelf bleef gelijk. De fout lag niet bij de toets makers zelf en zeker niet bij de school, maar bij de adviescommissie. Dan bent u op de hoogte.

 

SCHAKELKLAS

De meesten zullen het weten, maar op onze school wordt er met een schakelklas gewerkt. Dat is een naschoolse taalklas voor leerlingen uit groep 2 die een taalachterstand hebben, maar wel een goede leerpotentie en leermotivatie. We zien dat deze kinderen een grote ontwikkeling doormaken. Daarom zal er ook komend schooljaar een schakelklas voor leerlingen uit groep 2 komen. De ouders / verzorgers van de kinderen die daarvoor in aanmerking komen worden de komende tijd benaderd.

 

VVE BIJEENKOMST GROEP 1 EN 2

Op dinsdag 18 juni is er weer een VVE bijeenkomst voor de ouders van groep 1 en 2. U krijgt hier nog bericht van. Als u komt kunt u uw naam opschrijven in de klas van uw kind.

 

SCHOOLREIS GROEP 1 EN 2

Op dinsdag 2 juli gaan de kleuters op schoolreis! We gaan naar speeltuin Stadspolders in Dordrecht. De kinderen gaan op de normale tijd naar school, van 08:25 tot 14:35 uur.  Verdere informatie volgt nog.

 

ZINGEN IN DE KLAS

Sinds dit jaar wordt er behoorlijk interactief gezongen in de groepen. Dat doen we met behulp van 123zing. Er wordt niet alleen gezongen maar ook met muziekinstrumenten gewerkt. Leerkrachten en leerlingen zijn erg enthousiast. Muziek doet wat met je en ook met het brein. Hier kunt een artikel lezen uit het AD met wat meer achtergrond. Via de leerkracht kunt u inloggegevens krijgen om ook thuis gebruik te maken van 123zing. Een aantal groepen heeft deze inloggegevens halverwege dit schooljaar al ontvangen.

 

BELANGRIJKE DATA:

(schrijf ze gelijk in uw agenda)

Zaterdag 8 t/m zondag 16 juni:  Extra week vrij voor de leerlingen

Dinsdag 18 juni: VVE thuis bijeenkomst voor groep 1 en 2

Woensdag 19 juni: Sportdag groep 1 t/m 8

Vrijdag 21 juni:    Uitgifte volgende nieuwsbrief

Vanaf maandag 24 juni:   Kijk-gesprekken voor groep 1 en 2

Vrijdag 28 juni:    Schoolreis groep 3 t/m 6

Dinsdag 2 juli:     Schoolreis groep 1 en 2

 

Vriendelijke groet, mede namens het team,

Astrid Mijnders