Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

 

Nieuwsbrief van vrijdag 21 juni 2019

 

Beste ouders/ verzorgers,

 

DE LAATSTE WEKEN VAN HET SCHOOLJAAR

We maken ons klaar om alweer de laatste weken van het schooljaar in te gaan. We kunnen terugkijken op voor velen een succesvol jaar, met diverse hoogtepunten: De start van het schooljaar 2018-2019 met een geslaagd Cultuurfeest, een gezellig Sinterklaasfeest, een warm en mooi Kerstfeest met een uitgebreide kerstviering in de kerk. Sportieve schooltoernooien, culturele uitstapjes en vooral veel schitterende leermomenten voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. Natuurlijk zijn er altijd wel zaken die wat minder soepel lopen, maar wij hopen dat die zaken toch naar tevredenheid afgehandeld zijn. Een open communicatie is daar wel het belangrijkste middel bij.

Nog even hard werken en dan vanaf zaterdag 20 juli genieten van een welverdiende vakantie!

 

KASTEELBEZOEK VAN DE SCHAKELKLAS

Op woensdag 5 juni zijn de kinderen van de schakelklas naar Slot Loevestein geweest.<span lang="NL" style="font-family: Calibri">

Binnen het thema wonen hebben zij gezien hoe het leven op een kasteel vroeger was.

Jonkvrouw Isabel heeft de kinderen rondgeleid. Het was een indrukwekkende en leerzame middag!

 

GROEP 2 OP BEZOEK IN GROEP 3

Zoals elk jaar gaan de kinderen van groep 2 die overgaan naar groep 3 alvast een kijkje nemen in hun nieuwe groep. Zo maken ze kennis met de hoge stoelen en tafels, met de leerkracht en alvast een beetje met Zoem de Bij, die de kinderen helpt bij het leren lezen van de letters en woorden. Deze lessen staan gepland op dinsdag 9 juli en vrijdag 12 juli.

 

SCHOOLREIS GROEP 3 T/M 6 OP VRIJDAG 28 JUNI 2019

De schoolreis komt er bijna aan en wij hebben er zin in! De meeste kinderen hebben betaald, maar er zijn nog een aantal ouders die het bedrag van € 25,- nog niet hebben overgemaakt of hebben afgegeven bij de leerkracht. Graag willen wij die ouders vragen deze betaling zo snel mogelijk alsnog te doen.

 

TERUGBLIK SPORTDAG 19 JUNI 2019

Afgelopen woensdag is de jaarlijkse sportdag gehouden. De regen en het onweer dreigden de sportdag in het water te laten vallen, maar de organisatie liet zich niet uit het veld slaan. In het bijzijn van de wethouder werd eerst ons nieuwe panna-veld geopend en het certificaat “De gezonde School” uitgereikt. Wij zijn daar bijzonder trots op!

In de school stonden heel veel docenten klaar om de kinderen een hele ochtend sportief bezig te houden. De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben zich prima vermaakt!

Wij willen alle ouders en medewerkers die zich hebben ingezet om deze dag tot een succes te maken, enorm bedanken!

 

RAPPORTEN

Als u het rapport van uw kind nog thuis heeft liggen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk op school inleveren? Dan zorgen wij er voor dat het laatste rapport van dit schooljaar op tijd klaar is.

 

VAN DIGIDUIF NAAR SOCIAL SCHOOLS

U heeft van onze directeur, Serge Bomius, al meerdere berichten ontvangen over de overgang van Digiduif naar Social Schools. Bij veel mensen is de overgang soepel verlopen, maar bij sommige mensen werkt het nog niet helemaal voldoende. Het is belangrijk dat u de aanwijzingen die in de mail staan opvolgt en dat u allen zoveel mogelijk de app download, zodat u de berichten ook op uw telefoon kunt ontvangen. Als u problemen ervaart met Social Schools, kunt u altijd terecht bij de helpdesk, deze kunt u raadplegen via de website van Social Schools.

 

BELANGRIJKE DATA:

Vanaf maandag 24 juni:                                    Kijk-gesprekken voor groep 1 en 2

Vrijdag 28 juni:                                                Schoolreis groep 3 t/m 6

Dinsdag 2 juli:                                                            Schoolreis groep 1 en 2

Dinsdag 9 juli:                                                            Groep 2 op bezoek in groep 3

Donderdag 11 juli:                                                Musical groep 8 (informatie volgt nog)

Vrijdag 12 juli:                                                            uitgifte laatste nieuwsbrief schooljaar 2018-2019

                                                                        Groep 2 op bezoek in groep 3

Woensdag 17 juli:                                                Afscheid groep 8 (informatie volgt nog)

 

Vriendelijke groet, mede namens het team,

Astrid Mijnders