Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

 

Nieuwsbrief van vrijdag 12 oktober 2018

 

Beste ouders/ verzorgers,

 

GRATIS SCHOOLFRUIT

In de periode van maandag 12 november t/m vrijdag 19 april 2019 ontvangen onze leerlingen weer 3 keer per week gratis schoolfruit. Binnenkort hoort u op welke dagen dat zal zijn. Het is de bedoeling dat de kinderen voor de andere 2 dagen, zelf fruit meenemen van huis.

 

KINDERBOEKENWEEK

Afgelopen week hebben wij op school aandacht besteed aan de Kinderboekenweek met als thema: “Vriendschap”. Na een feestelijke opening in de hal, verzorgd door de kinderen van groep 7, zijn de leerkrachten met de leerlingen aan de slag gegaan. Er is extra aandacht besteed aan het kijken naar en lezen van boeken. Ook staat voorlezen bijna dagelijks op het lesprogramma. Leesbevordering vergroot de belevingswereld waarin uw kind leeft en draagt bij aan het vergroten van de woordenschat.

 

STUDIEMIDDAG

Op dinsdag 30 oktober volgt het team een cursus over onze wereldoriëntatiemethode Blink. Daarom zijn alle groepen die dag al om 13.00 uur vrij. Mocht u hier vragen over hebben, richt u zich dan tot de leerkracht van uw kind, tot Ellen Godschalk of tot Serge Bomius.

 

DIGIDUIF WORDT SOCIAL SCHOOLS

U bent gewend met Digiduif te werken, wij ook. Echter, enige tijd geleden heeft een bedrijf Digiduif overgenomen. Dat betekent dat een en ander er binnenkort anders uit komt te zien. U wordt hiervan op  de hoogte gehouden. Het zal ongeveer hetzelfde werken, maar de functies worden uitgebreid. Wij verwachten dat dit een goede ontwikkeling is, met dit systeem, waar we toch al tevreden over zijn.

 

VERTREK RICHARD DE JONG

Enige tijd geleden meldden wij u al, dat onze conciërge Richard de Jong afwezig was. Hij zal niet meer terugkomen op Don Bosco. We bedanken Richard voor al zijn inzet en wensen hem veel succes in een nieuwe baan. Wij zijn op zoek naar een vervanger en denken deze gevonden te hebben. Binnenkort hoort u hier meer over.

 

HERFSTVAKANTIE 

De eerste weken van dit schooljaar zijn omgevlogen. In de week van 22 tot en met 26 oktober is het herfstvakantie, een week waarin de leerlingen en leerkrachten vrij zijn. Wist u dat er in deze week extra wordt schoongemaakt? Onder andere de vloeren en de toiletten worden extra gereinigd. Ook worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het opschuren en aflakken van de houten trappen in het bijgebouw. Tevens is het de bedoeling dat het kleine bijgebouw, dat op het plein staat, wordt afgebroken. Daardoor wordt het plein vergroot. Het kan zijn, dat we daar enige hinder van gaan ondervinden. Wij rekenen op uw begrip.

 

TE LAAT KOMEN   

De leerkrachten van de Don Boscoschool willen het te laat komen terugdringen.

Daarom zijn er in het verleden afspraken gemaakt en op papier gezet. Het komt er op neer dat wij consequent gaan toezien op het te laat komen en dat er gesprekken met de leerkracht, met de directie of in het laatste geval gesprekken met Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten gaan plaatsvinden. U kunt dit voorkomen door uw kind altijd op tijd naar school te brengen of te sturen. Een dikke pluim voor de kinderen die altijd op tijd op school zijn!

 

HOOFDLUIS

Gelukkig komt het niet vaak voor, maar heel af en toe hebben kinderen van onze school last van hoofdluis. Wilt u dit samen met ons in de gaten houden en thuis regelmatig goed controleren? Kinderen met hoofdluis, moeten eerst luis- en netenvrij zijn, voordat ze weer op school mogen verschijnen.

 

STICHTING LEERGELD

Als u een uitkering heeft en u heeft moeite om bepaalde zaken voor school te betalen zoals ouderbijdrage, een vulpen of andere kosten die met school te maken hebben, kunt u terecht bij Stichting Leergeld..

U vult een formulier in dat u op school kunt ophalen bij Astrid Mijnders. U stuurt dit formulier op naar de stichting en zij nemen dan contact met u op. In dat gesprek bekijken zij of u recht heeft op hulp van Stichting Leergeld. U zult de aanvraag ieder jaar opnieuw moeten indienen.

 

BELANGRIJKE DATA:

Woensdag 17 oktober:                                           Schoolsport Judo (voor diegenen die zich daarvoor hebben opgegeven)

Donderdag 18 oktober:                                          VVE, bijeenkomst 2

Zaterdag 20 okt t/m zondag 28 okt:                      Herfstvakantie

Maandag 29 oktober:                                              Hoofdluiscontrole

Dinsdag 30 oktober:                                                           Kinderen vanaf 13.00 vrij i.v.m. studiemiddag team

Vrijdag 9 november:                                                           Uitgifte volgende nieuwsbrief

 

Vriendelijke groet, mede namens het team

Astrid Mijnders