Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 6

 

Groep 6 is een gezellige groep waar 16 kinderen in zitten, 8 jongens en 8 meisjes.

 In groep 6 staan 2 juffen:
juf Marloes: Maandag,dinsdag en donderdag
Juf Joyce: woensdag en vrijdag 

De kinderen krijgen gymles op maandag en donderdag. Hiervoor nemen ze, zoals ze gewend zijn, gymkleding mee.

Sinds dit schooljaar heeft ieder kind een Chromebook op school. Dit zorgt ervoor dat er meer mogelijkheden zijn tijdens de lessen voor wat betreft het leren en het opzoeken van informatie.

De kinderen krijgen de vakken taal, spelling, (begrijpend) lezen, Engels, schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, topografie, natuur, bewegingsonderwijs en de creatieve vakken. Er wordt ook veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden. De Don Boscoschool is een Vreedzame School.

We zijn een DOE FF GEZOND school. De kinderen eten in de kleine pauze fruit of groente en drinken water.