Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 5

 
Groep 5 bestaat dit jaar uit 18 enthousiaste kinderen.
Naast de vakken taal, spelling, rekenen, (begrijpend)lezen, schrijven en verkeer krijgen de kinderen dit jaar ook nieuwe vakken: geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en Engels!
Ook wordt er veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden (de Vreedzame School), muziek, bewegingsonderwijs en de creatieve vakken.

Dit jaar gaan we werken met Chromebooks en dit zorgt ervoor dat er ook op andere leuke manieren geleerd kan worden.

In groep 5 is er één vaste leerkracht: Juf Ilona

We hebben 2 keer per week gym: op maandag en vrijdag.
We zijn een DOE FF GEZOND school. In de kleine pauze eten de kinderen fruit of groente en drinken ze water.
Op maandag verzorgt de school een stukje fruit of groente.