Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 4

 
Groep 4 bestaat dit jaar uit 16 enthousiaste kinderen.
De kinderen krijgen dit jaar de volgende vakken, namelijk taal, spelling, rekenen, (begrijpend)lezen, schrijven, wereldoriëntatie en verkeer.
Ook wordt er veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden (de Vreedzame School), muziek, bewegingsonderwijs en de creatieve vakken.

Dit jaar gaan we werken met Chromebooks en dit zorgt ervoor dat er ook op andere leuke manieren geleerd kan worden.

In groep 4 zijn drie leerkrachten: Juf Petra (4 dagen per week), Meester Serge (vrijdagochtend), Juf Joyce (vrijdagmiddag).
Op woensdag zijn er 2 basisgroepen 3/4/5 waarvan Juf Petra en Juf Ilona de leerkrachten zijn. Ook in de basisgroep wordt er volgens een vast rooster gewerkt.

We hebben 2 keer per week gym: op maandag en vrijdag.
We zijn een DOE FF GEZOND school. In de kleine pauze eten de kinderen fruit of groente en drinken ze water.