Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 4

 
Groep 4 bestaat dit jaar uit 19 enthousiaste kinderen.
De kinderen krijgen dit jaar de volgende vakken, namelijk taal, spelling, rekenen, (begrijpend)lezen, schrijven, wereldoriëntatie en verkeer.
Ook wordt er veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden (de Vreedzame School), muziek, bewegingsonderwijs en de creatieve vakken.

Dit jaar gaan we werken met Chromebooks en dit zorgt ervoor dat er ook op andere leuke manieren geleerd kan worden.

In groep 4 zijn twee leerkrachten:
Juf Leonie: Maandag
Juf Petra : dinsdag,wonsdag,dnderdag en vrijdag,

We hebben 2 keer per week gym: op maandag en vrijdag.
We zijn een DOE FF GEZOND school. In de kleine pauze eten de kinderen fruit of groente en drinken ze water.